«Shout it out!» – Boken om KISS

“Shout it out!” «Shout it out!» er nok en Melody Line-utgivelse, denne gang fra 1985. Den er ført i pennen av Nick Seymour og bærer undertittelen «Boken om Kiss, er i A4-format og på 71 sider. Det er kun forsiden og baksiden som er i farger. Så vidt meg bekjent er det to utgaver av […]

«Authentica Biografia Illustrada» – Joan Singla

«Authentica Biografia Illustrada» Dette er en spansk biografi om KISS fra 1984. Den ble publisert av «Papermusik» og Joan Singla er forfatteren bak prosjektet, og i forordet i boka presenteres Singla som den, uten tvil, som kan mest om KISS i Spania. I forordet kan man lese at boka inneholder hvordan KISS ble dannet, hvem […]

«KISS on Fire»

«KISS on Fire» Denne boka, eller heftet om man vil, er en svensk utgivelse. Melody Line, velkjent for de fleste av oss, publiserte denne i 1984 og man kunne bestille den derfra. Man kan anta at den ble gitt ut på senhøsten 1984, siden det er mange bilder fra Europa-turnéen i den. Boka, i A4-format, […]